kahrila animationkahrila animation

En animationsstudio utanför Brålanda i södra Dalslands jordbruksbygd.

På 1980-talet började jag tillsammans med min make Roland, som var fotograf, att göra tecknad film. Vi gjorde en pilot på 4 min och därefter vågade vi oss på en längre produktion ” CALOSOMAS FLYKT ” en 19 min. lång film som från början var självfinansierad. Jag var ensam animatör, tracare, bakgrundsmålare mm. Min make skötte den tekniska sidan. Vi hade, med mycket små medel från Filminstitutet, lyckats producera 16 min. av filmen när min make plötsligt avled. Då kom Filminstitutet till min hjälp så jag kunde slutföra filmen.